----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE                                                                    Nr KRS: 0000042651, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
OPTOTRAKT Sp. z o.o.                                                                                               VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26                                                                               Kapitał zakładowy spółki: 250 000 PLN
tel. 81 524 24 30, 81 524 24 45                                                                                   Nr NIP: 712-015-13-20
fax 81 525 11 11                                                                                                          Nr REGON: 001301940